Hovedside Documents Portfolios Om Kontakt Priser Historie
PRISLISTE og ordre regler
Priser og forklaring
Antonsen Illustrasjon har en del faste priser på tjenester som firmaet utfører for andre.

Antonsen Illustrasjon utfører hovedsakelig oppgaver innenfor et informasjonsfelt som holder seg innen en faktaorientert bransje.

Antonsen Illustrasjon utfører både teknisk tegning og arkitektur tjenester for sine klienter men også søknadsarbeide for å få gjennomslag for det klienten har ønske om.

Ettersom den nåværende situasjonen for Antonsen Illustrasjon er innenfor bygge-bransjen og arkitektur-bransjen så er det priser innen dette feltet vi først og fremst viser her.

Arkitektur: 25 000 ,- (veiledende pris pr hus)
Innen arkitektur er teknisk tegning, 3d grafikk, skissetegninger, og dette dekker plantegninger, fasadetegninger, snitt-tegninger, høydekart, situasjonskart, redegjørelse, estetisk redegjørelse.

Prosjektering: 90 000,- (veiledende pris pr hus)
Teknisk tegning, tegning, planlegging, tomteberegning, landskapsplan, byggeplan, arbeidsplan va plan, ventilasjons-plan, kontroll VA, kontroll ventilasjon, kontroll støy, kontroll lufttrykk, bygg-kontroll

Teknisk tegning: 4000,- (veiledende pris pr hus) pr tegning (ark i A4, A3 eller A2 format)
Tegning av bygninger til søking av byggetillatelse og det som er kravene til det. Tegner ikke byggetegninger for byggeplan! Veldig ofte så er byggeplan tegninger en selvfølge og med dagens datateknologi så er både tegninger for søk og bygg de samme tegningene.

Illustrasjons arbeide ekstra informasjon: 5000,- (veiledende  pris pr hus)
Ekstra arbeide som blir tillagt i oppdraget på grunn av at noen forspør slik informasjon er en del av det nødvendige arbeide som ellers ikke blir forespurt av klienter eller andre partnere i oppdraget. Illustrasjonsarbeide kan også komme på grunn av en konflikt imellom ansvarlig søker og kommune eller offentlig myndighet.
PRISLISTE og ordre regler.pdf

Last ned prisinformasjons dokument her