Hovedside Portfolios Om Kontakt Priser My-CV
Priser på tjenester
Her opplyses det om prisnivå på tjenester vi tilbyr. Det som tilbys her er tjenester som er løsnings-orienterte.
Tidene endrer seg og nye krav ifra de krevende myndigheter har endret seg og komplisert mange av de søknadsprosessene vi hjelper til med. Med de nye flokete regulerings bestemmelsene som har snarer og feller i reglene overalt. Ergo så tar det mye mer kapasitet og tid å få gjort en søknad ekslusivt rett hvorpå det da er nøtt til å koste mer for selve søknadsprosessen.
Hva slags søknader hjelper vi til med:
Byggesøknader: 10 - 20 nkr eks mva pr tomtekvadrat-meter (Prisen øker ved komplisert tomt
Skilt oppstillings søknader: 30 - 135 nkr eks mva pr skiltkvadrat-desimeter
Patent søknader: 4000 nkr eks mva

Arkitektur priser på tegning av nye hus:
Alt inkludert så er pris 150 nkr eks mva pr kvadratmeter BRA
Arkitektur priser på eldre bygg
100 til 140 nkr eks mva pr kvadratmeter BRA
Skilt oppstillings planlegging: 150 nkr eks mva pr kvadrat desimeter på skilt
Illustrasjoner til patentsøknader: 2500 nkr til 5000 nkr (Her kan spesialpris bli satt)
I alle disse søknadstypene så er også tegninger/billedmessige beskrivelser av hva dette dreier seg om.