Hovedside Portfolios Om Kontakt Priser My-CV
Priser på tjenester
Her opplyses det om prisnivå på tjenester vi tilbyr. Det som tilbys her er tjenester som er løsnings-orienterte.
Tidene endrer seg og nye krav ifra de krevende myndigheter har endret seg og komplisert mange av de søknadsprosessene vi hjelper til med. Med de nye flokete regulerings bestemmelsene som har snarer og feller i reglene overalt. Ergo så tar det mye mer kapasitet og tid å få gjort en søknad ekslusivt rett hvorpå det da er nøtt til å koste mer for selve søknadsprosessen.
Hva slags søknader hjelper vi til med: