Hovedside Documents Portfolios Om Kontakt Priser Historie

Historien på hva Antonsen Illustrasjon har gjort siden 2008. Det er tross alt 10 års jubileum for Antonsen Illustrasjon i år 2018. Men firmaet var registrert med et annet navn for hele 20 år siden. Stripe Illustrasjon som firmaet var registrert som i 1998. Så egentlig så feirer vi 20 års jubileum med mer eller mindre firma drift. Listen med årstall og månedsangivelser når ting er gjort vil komme i listen nedenfor!

Firmaet med org nr: 979802943

Listen med saker gjort bakover i tid viser det siste som er gjort  først og det som ble gjort tidligere sist på denne listen.

2018 frem til nå: Arkitekt illustrasjon Prosjekter pågående idag
2017: Arkitekt illustrasjon

2016: Arkitekt illustrasjon

2015: Arkitekt illustrasjon

2014: Arkitekt illustrasjon

2013: Arkitekt illustrasjon

2012: Arkitekt illustrasjon

2011: Arkitekt illustrasjon

2010: Illustrasjon

2009: Illustrasjon

2008: Illustrasjon (Jobbet også som vikarlærer)

2007: Illustrasjon (Jobbet også som vikarlærer)

2006: Illustrasjon (Jobbet på Kulturgruppen i Moss) men studerte Master de første 8 månedene av året

2005: Illustrasjon (Studerte BA Teknisk Illustrasjon)

2004: Illustrasjon (Studerte BA Teknisk Illustrasjon)

2003: Illustrasjon (Studerte BA Teknisk Illustrasjon)

2002: Hobby tegner (Jobbet fulltid på IBM-Greenock Skottland) Men begynnte å studere i september

2001: Hobby tegner (Jobbet fulltid på IBM-Greenock Skottland)

2000: Grafiker på Mediagruppen Østfold AS men begynnte på IBM i juni 2000

1999: Grafiker på Mediagruppen Østfold AS Illustratør på Original Grafisk AS men var mest på Stripe illustrasjon og laget tegneserier de første 8 månedene av året

1998: Illustratør på Stripe Illustrasjon ifra Juni da firmaet ble opprettet på BRREG.